Instal·lacions per a refrigeració, congelació i atmosfera controlada

El millor control per els teus productes

L'equip Mafege

Un equip format per professionals qualificats en tots els àmbits, ens permet realitzar qualsevol projecte amb propostes innovadores i molt eficients. A més, disposem de certificacions que ens permeten enfocar qualsevol repte professional amb totes les garanties.

Certificacions

Manipulació
de gasos

Certificat de manipulació de gasos fluorats de tota mena i sense límit de càrrega. RD 795/2010.

REA

Inscripció al registre d'empresa acreditades de Catalunya, segons RD 1109/2007.

Instal·lador
nivel 2

Certificat de Nivell 2, habilita per instal·lar i mantenir tot tipus d'instal·lacions de refrigeració.

Rasic

Empresa instal·ladora de refrigeració i climatització autoritzada i certificada per indústria.